Hotărârii ale consiliului local 2018

Hotararea nr.15 din 29.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada aprilie-iunie.

Hotararea nr.14 din 29.03.2018 privind inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri pasune comunala,situate in extravilanul comunei Corod.

Hotararea nr.13 din 29.03.2018 privind aprobarea Planului de amenajare pastorala comuna Corod,judetul Galati.

Hotararea nr.12 din 29.03.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2018 prin majorarea de venituri si cheltuieli conform contractelor de finantare prin PNDL.

Hotararea nr.10 din 29.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr.76 din 21.12.2017 pentru aprobarea modificarii structurii organi zatorice a aparatului de specialitate al primarului comunei Corod,judetul Galati.

Hotararea nr.9 din 29.03.2018 privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Politiei locale a comunei Corod.

Hotararea nr.8 din 27.03.2018 privind adoptarea de catre Consiliul local al comunei Corod,judetul Galati, a unei Declaratii de Unire cu Republica Moldova.

HCL nr.7 din 16.02.2018-Hotararea nr.7/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pentru anul 2018.

HCL nr.6 din 31.01.2018-Hotararea nr.6/31.01.2018 privind modificarea si completarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator,respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol,aprobate prin H.C.L. NR.73/21.12.2017,pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018.

HCL 5 DIN 31.01.2018-Hotararea nr.5/31.01.2018 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019.

HCL 4 DIN 31.01.2018-Hotararea nr.3/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Corod,judetul Galati,incepand cu data de 01.01.2018,cu privire la trecerea contributiei de la angajator la angajat.

HCL 3 DIN 31.01.2018-Hotararea nr.3/31.08.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018.

hcl 2din 31.08.2018-Hotararea nr.2/31.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018,ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social,conform Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.

hcl 1 din 08.01.2018-Hotararea nr.1/08.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din contul de excedent al bugetului local pe anul 2017.