Legislatie

LIBERUL ACCES LA INFORMATII PUBLICE

1. Modalitati de contestare a deciziei autoritatii
Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001 constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.[... detalii]

2. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.[... detalii]

3. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Art. 1. – Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.[... detalii]

4. Formular tip pentru solicitarea de informatii publice
Formular – Cerere informatii publice
Formular – Reclamatie administrativa informatii publice

5. Accesul la informatie
De ce ai nevoie de acest drept PENTRU CA:

  • Platesti taxe si impozite statului;
  • Esti responsabil si vrei sa stii cum este gestionat banul public;
  • Cei pe care i-ai ales trebuie sa iti respecte promisiunile;
  • Functionarii din institutiile publice sunt in slujba ta si nu invers;
  • Administratia Publica este din ce in ce mai transparenta pur si simplu este DREPTUL TAU![... detalii]

ACTE NORMATIVE

1. LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*) privind administratia publica locala  
2. O.U.G. 45/2003 aprobata prin Legea 108/2004 privind finantele publice locale

Legi Impozite si Taxe

1. Legea nr. 291/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale
2. Hotarare nr. 181 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale
3. Ordonanta nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele si taxele locale Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 10 septembrie 2002
4. Ordonanta nr. 24 din 30 ianuarie 2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale
5. Ordonanta nr. 26 din 26 iulie 2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11-1996 privind executarea creantelor bugetare 
6. OUG nr. 84 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale
7. Ordonanta privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe 
8. Ordonanta nr. 11 din 23 ianuarie 1996 privind executarea creantelor (Aprobata de Parlament cu modificari prin L108/1996 publicata in Monitorul Oficial 251/17.10.1996)
9. Legea nr. 27 din 17 mai 1994 privind impozitele si taxele locale