Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale,pe anul 2015,potrivit art.57 alin(2) din Legea privind finantelor publice locale,nr.273/2006,cu modificarile si completarile locale

Indicatorii Comuna Corod