Hotararii Consiliu Local 2017

HCL nr.80 din 21.12.2017-privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2018.

HCL nr.79 din 21.12.2017-privind asumarea obligatiei de modificare a Regulamentului de organizare sifunctionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Corod cu privire lacolectarea si transportul deseurilor.

HCL nr.78 din 21.12.2017-privind organizarea comisiei de ordine publica a comunei Corod si aprobarea Regulamentului de organizare si functionarea acesteia.

HCL nr.77 din 21.12.2017-privind Infiintarea Politiei locale a comunei Corod.

HCL nr.76 din 21.12.201-privind aprobarea modificarii structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului  comunei Corod,judetul Galati si ale Serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Corod.

HCL nr.75 din 21.12.2017-privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Corod,pentru anul 2017,prin majorarea de venituri din sume defalcate din TVA.

HCL nr.74 din 21.12.2017-privind aprobarea modificarilor aduse bugetului local prin Dispozitia nr.212/04.12.2017,pentru majorarea,respectiv diminuarea bugetului local al comunei Corod,judetul Galati,pe anul 2017 si virarea de credite bugetare in cadrul aceluiasiucapitol bugetar.

HCL nr.73 din 21.12.2017-privind stabilirea impozitelor si taxelorlocale aplicabile pentru anul fiscal 2018.

HCL – aprobare Planul de analiza si acoperire a riscurilor si Planul de asigurare cu resurse materiale,financiare si umane

HCL – aprobare schimb de terenuri Grosu Valerica

HCL – Insusire rapoarte de evaluare Albu Silvia

HCL- aprobare cumparare imobil Corod

HCL-aprobare cumparare teren situat in com Corod,sat Corod

HCL-aprobare doc Intretinere Dobrita 1,sat Corod,com Corod

HCL-aprobare doc Intretinere drumuri balastate,com Corod

CONTINUT PAGINA