admin

Sedinta extraordinara Consiliul Local Corod – 09.02.2016

Anexe-H.C.L.-scutire-majorari-73

Caiet de sarcini

H.C.L. -inchiriere spatiu

H.C.L. -privind aprobarea Procedurii de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale

H.C.L. -Privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 2482015

H.C.L.-alegerea preşedintelui de şedinţă ,pentru şedinţa extraordinară 09.02.2016

Instructiuni

Modalităţii de identificare a beneficiarilor, de soluţionare a situaţiilor identificate şi procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă