ANUNTURI

Anunt concurs ocupare post vacant-muncitor.

Anunt concurs de recrutare functii publice.

Formular de inscriere concurs functii publice.

Lista restantieri apa-Serviciul Gospodarie Comunala Corod

Adresa APM Galati-cu privire la depozitarea deseurilor menajere.

Grila salarii 2018 functii publice si personal contractual.

Raspuns Garda Nationala de Mediu cu privire la depozitarea deseurilor municipale.]

Adresa catre Garda Nationala de Mediu,cu privire la depozitarea deseurilor municipale.

Adresa catre Consiliul Judetean Galati cu privire la depozitarea deseurilor municipale.

Fisa fundamentare pret apa

Anunt public Amenajament Pastoral

Indicatori executie buget local trimestrul I pe anul 2018.

Anunt promovare in grad profesional superior in cadrul Biroului Financiar contabil,impozite si taxe.

Centralizator nominal al rezultatelor obtinute la concursul pentru functiile de politisti locali.Centralizator nominal al rezultatelor obtinute la concursul pentru functiile de politisti locali.

Borderou privind rezultatele obtinute la proba scrisa pentru ocuparea a cinci functii publice-Politia Locala Corod

Rezultatul probei scrise la examenul pentru ocuparea functiei de consilier juridic.

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea unei functii publice consilier Amenajare Teritoriu-Urbanism

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic.

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul ocuparea unei functii publice de consilier in cadrul Compartimentului de Politie Locala.

Tabel VMG-Lista persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,luna februarie anul 2018.

Scan10004-Anunt concurs ocupare functii publice.

                                                                                                  

Rezultat final la concursul pentru ocuparea postului de contabil la Serviciul de Gospodarire Comunala.Scan10001

ANUNT 1 ANUNT 2 ANUNT 3

PROIECT DE HOTARARE IMPOZITE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2018.Anunt HCL Impozite si taxe locale (1)Anexa 1 Taxe 2017 BIROU FC ITL

ANUNT PUBLIC OBIECTIV CONSTRUIRE POD DANIS POD DANIS

ANUNT PUBLIC OBIECTIV CONSTRUIRE POD STATIE DE EPURARE POD STATIE EPURARE

ANUNT CONCURS OCUPARE POST VACANT-SEF SERVICIU IN CADRUL SERVICIULUI GOSPODARIRE COMUNALA CORODanunt concurs sef serviciu

ANUNT CONCURS OCUPARE POST VACANT-CONTABIL IN CADRUL SERVICIULUI GOSPODARIRE COMUNALA CORODanunt concurs contabil